Świat bez Strat
tel. +48 22 295 80 30

APRIL Polska Centrum Likwidacji Szkód

Zespół APRIL Polska Centrum Likwidacji Szkód profesjonalnie oferuje:

 1. sprzedaż produktów ubezpieczeniowych szerokiego grona Ubezpieczycieli,
 2. przygotowanie analiz porównawczych warunków ubezpieczeń wraz 
  z rekomendacją najkorzystniejszej propozycji
 3. przygotowanie wycen pojazdów dla celów ubezpieczeniowych
 4. wystawianie i dostarczanie dokumentów ubezpieczenia
 5. przygotowanie statystyk szkodowych
 6. administrowanie dokumentami ubezpieczeniowymi, prowadzenie bazy danych
 7. prowadzenie procesu pełnej likwidacji szkody
 8. prowadzenie merytorycznego nadzoru nad procesem likwidacji szkody przeprowadzanym przez ubezpieczycieli
 9. prowadzenie postępowań regresowych w imieniu Ubezpieczycieli
 10. szkolenia z zakresu prawa ubezpieczeniowego oraz procesu likwidacji szkód.

Data publikacji: 2014-12-02 09:06:45